Водещи здравни заведения започват да работят с INVENT


Водещи здравни заведения в България, започват да работят със системата за безконтактна инвентаризация INVENT.

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ стартира пилотен проект за проследяване на инвентара в едно от отделенията на болницата.

Друго водещо медицинско заведение MБАЛНП “Св. Наум”, започва маркирането с безконтактни етикети на цялата си материална база.

виж повече